Určení soupravy:

 

Voda upravená soupravami AQUASTERIL® je vhodná

pro                         - pití a vaření, přípravu nápojů, mytí potravin, osobní

                                  hygienu, omývání ran a další podobná použití

při                          -  turistice, kempování, výpravách a pobytech na místech

                                  bez zdrojů vody známé nebo hygienicky bezpečné kvality                            

k                             -  likvidaci bakterií, virů a parazitů ve vodě

                               -  dlouhodobé konzervaci vody

                               -  dezinfekci vody špatné, nebo neznámé kvality

                               -  náhradě převařování vody

                               -  zamezení střevních potíží způsobených použitím závadné vody

AQUA PLUS s.r.o.

SOUPRAVA  NA  DEZINFEKCI 

VODY V LAHVÍCH

AQUASTERIL® 2 DAY

Složení soupravy:

Souprava AQUASTERIL® 2 DAY sestává z blistru obsahujícího sestavu dvojic kapslí obsahujících dezinfekční činidlo A a dechlorační činidlo B. Souprava je určena pro dezinfekci maximálně 5 x 2,0 = 10 litrů  vody.

 

Použití soupravy:

Soupravy AQUASTERIL® 2 DAY se používají k dezinfekci vody. Při přípravě mikrobiálně nezávadné vody těmito soupravami jsou likvidovány ve vodě přítomné mikroorganizmy, včetně choroboplodných bakterií, virů a parazitů.

Soupravy AQUASTERIL® 2 DAY jsou určeny pro nouzovou přípravu mikrobiálně nezávadné vody v případech, kdy není k dispozici jiný zdroj vody bezpečné kvality.

Úprava vody systémem AQUASTERIL® 2 DAY nemění chemické a vjemové vlastnosti vody a je proto výhodné vybrat k úpravě vizuálně co nejčistší vody z dostupných zdrojů.

Voda upravená systémem AQUASTERIL® 2 DAY je mikrobiálně nezávadná a lze ji používat pro užitkové účely nebo k pití v závislosti na vjemových a chemických vlastností vstupní vody.

Soupravy AQUASTERIL® 2 DAY lze využívat pro přípravu mikrobiálně nezávadné vody při turistice, výpravách a pobytu v místech bez zdroje mikrobiálně nezávadné vody v oblastech různých klimatických pásem.

Životnost souprav při dodržení podmínek skladování je minimálně 5 let.

Systém úpravy vody AQUASTERIL® je schválený rozhodnutím Hlavního hygienika České republiky                  č. HEM-3244-24.5.01/14301 a č. OVZ – 32.4.4.-14.2.07/2443.