pruh hornípruh vpravo
logočara

ÚPRAVA VODY

TVRDÁ VODA A VODNÍ KÁMEN NEMAJÍ ŠANCI

TVRDOST VODY JIŽ NEBUDE NIČIT VÁŠ MAJETEK

AQUACALK - zkušenosti uživatelů

vodorovná čárapruh vlevo

Zařízení AQUACALK pracuje na zcela novém katalytickém principu, bez potřeby dalších provozních hmot a energie. Během let 2008 – 2009 byly instalovány na území České republiky desítky těchto zařízení a tak lze již publikovat některé zkušenosti uživatelů s jejich provozem.

Nejprve uvádíme přehled některých lokalit a hodnot tvrdosti upravované vody v místech, kde byla zařízení AQUACALK testována, nebo jsou trvale provozována.

Volbou optimální velikosti zařízení AQUACALK lze dosáhnout, že skvrny na lesklých površích způsobených tvrdostí vody jsou velmi malé a lze je jednoduše odstranit pomocí hadříku nebo houbičky bez použití dalších prostředků.  viz. demonstrační fotografie.

O

V souvislosti s instalací plastových vodovodních rozvodů převládá názor, že v takových rozvodech se úsady vodního kamene netvoří. Ilustrační foto dokazuje, že i plastové rozvody mohou v oblastech s vysokou tvrdostí vody „zarůst“ téměř k neprůchodnosti.

O

Použití zařízení AQUACALK pro vyvíječe páry, nebo neprůtočné systémy s odpařováním vody neřeší kompletně problém s usazováním vodního kamene. Dosavadní zkušenost je však taková, že použijeme-li zařízení AQUACALK pro napájení vyvíječů páry, je odstranění nahromaděného vodního kamene výrazně jednodušší. Prokázalo se to například při úpravě vody pro nápojové automaty  ve kterých se připravují horké nápoje (např. káva, čokoláda, kakao).

Zařízení AQUACALK je naopak velmi vhodné pro ochranu topných spirál bojlerů. Zde je ilustrační foto čištění bojleru provozovaného na tvrdé vodě neupravené zařízením AQUACALK.

O

Během  prvních 2 – 3 měsíců provozu je potřeba věnovat zvýšenou pozornost čištění sítek a perlátorů u vodovodních kohoutků a kontrole pojistných sítek do dalších vodních spotřebičů v domácnosti, pokud jsou jimi vybaveny. Dočasně probíhá uvolňování dříve utvořených nánosů vodního kamene z trubek a rozvodů.

O

Při mytí tmavých aut vodou s vysokou tvrdostí (více než 5 mmol/l), upravenou zařízením AQUACALK, může být na povrchu karoserie po uschnutí viditelný slabý poprašek bílých částeček, který lze odstranit setřením suchým hadříkem.

O

Po měsících provozu mohou z dírek na pracovní ploše napařovací žehličky vypadávat předešlé úsady ve formě velmi jemných částeček připomínajících písek.

O

V rychlovarné konvici se na místě topné spirály objevují  úsady, které kopírují její tvar. Díky vyšší teplotě v tom místě se úsady „spečou“ a nelze je jednoduše setřít houbičkou, jako v ostatních případech. Na druhé straně má tato úsada schopnost po čase „popraskat“ a odpadnout ode dna konvice. Celkové množství úsad v konvici je ovšem mnohonásobně menší než při používání neupravené tvrdé vody, viz demonstrační fotografie.

O

Zaznamenali jsme i případ, že starší pračka začala po instalaci zařízení AQUACALK  „téci“ poté, co se uvolnil povlak na vnitřním povrchu pračky, tvořený mnohaletými úsadami.

Zkušenosti  zákazníků z provozu zařízení AQUACALK:

AQUA  PLUS s.r.o.

aquaplus@aquapluscz.eu (++420) 224 311 461

Papírenská 1136/8,

Praha 6,  160 00

KONTAKT

ZPĚT NA AQUACALK

HOME PAGE

OPT.FOR IE 6.0  OR HIGHER