DECHLORIN

SOUPRAVA NA ODSTRANĚNÍ NEPŘÍJEMNÉ VŮNĚ

A CHUTI CHLORU V PITNÉ VODĚ.

Návod k použití:

 

Do nádoby s upravovanou vodou o objemu 1 až 200 litrů vody vsypte obsah jedné tobolky. Po zamíchání obsahu nádoby, lze vodu okamžitě konzumovat.

 

 

Prázdnou tobolku nevhazujte do nádoby s upravenou vodou!

Pitná voda z úpraven vody bývá ošetřena aktivním chlorem. Řadě uživatelů chuť a pach aktivního chloru vadí a rádi by tyto negativní vjemové nedostatky z vody odstranili.

 

K tomu může sloužit DECHLORIN, což je prostředek k dechloraci vody, který je na bázi vitamínu. Výhodou je, že i nespotřebovaný prostředek ve vodě nejenže nemá škodlivé účinky, ale je naopak prospěšný lidskému zdraví.

 

Souprava DECHLORIN obsahuje pět tobolek, které obsahují prášek, sloužící k likvidaci aktivního chloru ve vodě a jeho převedení na neškodné chloridy.

 

Obsahem jedné tobolky lze dechlorovat pitnou vodu natočenou do  lahve k přímé spotřebě nebo v případě potřeby až několik set litrů vody, v závislosti na koncentraci aktivního chloru v upravované vodě. Dechlorace upravované vody proběhne prakticky okamžitě!

 

V obou případech nejsou negativně ovlivněny vjemové vlastnosti dechlorované vody.

 

Dechlorační látka pro úpravu pitné vody, použitá v prostředku DECHLORIN, byla schválena MZd ČR, pod č. OVZ-32.4.4. – 14.2.07/2443.

Textové pole: VYRÁBÍ AQUA PLUS s.r.o., Papírenská1136/8, PRAHA 6

www.aquapluscz.eu     aquaplus@aquapluscz.eu  mob: 720 931 049    tel: 224 311 461