Home Page

 

Hlavní výhody souprav AQUASTERIL

 

· Princip dezinfekce vody metodou AQUASTERIL® je založen na kombinaci účinku aktivního chloru aplikovaného ve vysokých dávkách      (cca 40 - 50 mg/l) a následné dechloraci při použití vitamínového preparátu.

 

· Dezinfekce vody metodou AQUASTERIL® zajišťuje vždy 100% likvidaci bakterií, virů i parazitů obsažených ve vstupní vodě bez ohledu na podmínky dezinfekce (kvalita a parametry upravované vody) a na stavu nádoby, ve které dezinfekce probíhá (stěny nádoby jsou opakovaně sterilizovány během procesu úpravy vody). Přidáním dechloračního činidla je nespotřebovaný chlor konvertován na neškodné chloridy (podobné jako kuchyňská sůl).

 

· Ve finální vodě nejsou ani stopy chloru a výsledná voda nevykazuje žádnou nepříjemnou vůni, nebo pach způsobené procesem úpravy.   Navíc, přítomnost vitamínového preparátu lze považovat ze zdravotního hlediska za pozitivní.

 

· Velmi    důležitá     výhoda    používání    metody    dezinfekce    vody AQUASTERIL®, na rozdíl od podobných postupů chemické dezinfekce, je její jednoduchost a aplikovatelnost v rozvojových zemích negramotnými a nekvalifikovanými lidmi. Každá souprava AQUASTERIL je opatřena mimo psaného návodu k použití v řadě světových jazyků též obrázkovými pokyny, které činí použití souprav jednoduše srozumitelné.

 

· Doba životnosti souprav AQUASTERIL® je maximálně pět let i při    extrémních klimatických podmínkách.

 

· K zabezpečení širokého použití souprav AQUASTERIL® pro různě veliké skupiny uživatelů, jsou soupravy vyráběny v několika verzích, podle základního objemu upravované vody.

  Home Page