Filtrace vody,dezinfekce vody,dezinfekce vody na cestách,dezinfekce studní,dezinfekce studně,vodní kámen,tvrdá voda,tvrdost vody,desinfekce studny,Legionella pneumophila

pruh hornípruh vpravo
logo aqua plusodděl. čára

ÚPRAVA VODY

AQUA  PLUS s.r.o.

aquaplus@aquapluscz.eu

mob: 720 931 049

tel: 224311461

Papírenská 1136/8,

Praha 6,  160 00

anglickyfrancouzsky

vodorovná čárapruh vlevo

REFERENCE

Certifikát ISO 9001 : 2008.

Osvědčení OSSOJ úřadu pro obrannou standardizaci,katalogizaci a státní ověřování jakosti.

Výběr z „Příručky jakosti“  (PDF).

Rozhodnutí hlavního hygienika České republiky - přípravky AQUASTERIL®.

Rozhodnutí hlavního hygienika Slovenské republiky - přípravky AQUASTERIL®.

AQUASTERIL® 2 Day - rozhodnutí hlavního hygienika ČR.

AQUACALKvýpis z posouzení SZÚ o zdravotní nezávadnosti výrobku DESCAL pro styk s pitnou vodou.

AQUAWELL EXTRA - Výpis z posouzení SZÚ o zdravotní nezávadnosti výrobku pro styk s pitnou vodou.

Filtrační vložky - posouzení SZÚ pro trvalý styk s pitnou vodou.

AQUASOL - posouzení přípravku SZÚ z hlediska ochrany veřejného zdraví.

 

CERTIFIKÁTY

PROFIL SPOLEČNOSTI

Název společnosti:

AQUA PLUS s.r.o.

Charakter společnosti:

společnost s ručením omezeným

Rok založení společnosti:

1992

Základní jmění:

500 000 Kč

Vedení společnosti:

Ing. Jan Biheller – společník, jednatel a ředitel společnosti

Ing. Jan Lang – společník, jednatel

ředitel sekce úpravy vody

Počet kmenových zaměstnanců:

10

 

 

Import/Export:

USA, Kanada, Afrika, Asie, Evropa

Návrhy, výroba, instalace a servis technologických celků na úpravu vody pro průmysl i rodinné domy.

Vývoj biodegradačních sanačních metod úpravy odpadů, příprava bakteriálních preparátů.

Výroba a distribuce prostředků pro nouzové zásobování mikrobiálně nezávadnou vodou jednotlivců i skupin.

HLAVNÍ PROGRAMY SPOLEČNOSTI

NEJŽÁDANĚJŠÍ PRODUKTY SPOLEČNOSTI

AQUASTERIL®

Ucelená řada prostředků pro nouzové zásobování hygienicky nezávadnou vodou pro jednotlivce a skupiny obyvatel.

oddělovací čáraodděl. čárarusky

Zamezuje vzniku nerozpustných úsad vodního kamene a likviduje úsady staré. Bez provozních nákladů po celou dobu životnosti náplně.

AQUACALK

chorvatskyněmeckyanglicky

Průběžná

dezinfekce

kopaných

studní.

oddělovací čára

Mobilní úpravny pro přípravu mikrobiálně nezávadné a filtrované vody pro skupiny obyvatel za mimořádných podmínek.

Ve spolupráci s firmou DAHER KARBOX je zabudována úpravna vody typu AQUASAFE v kontejnerové přepravní nádrži pitné vody - KONTEJNER ISO 1C.

AQUASAFE

AQUASOL- prostředek na čištění produktovodů.

ruskyaquasafe

ÚPRAVNY VODY PRO RODINNÉ DOMY.

ÚPRAVNY VODY PRO PRŮMYSL

Projektujeme, vyrábíme, montujeme a provádíme servis úpraven vody pro farmaceutický průmysl, potravinářský průmysl, zdravotnická zařízení, chemické a biochemické laboratoře a jiné průmyslové technologie vyžadující velmi čistou vodu. Provádíme šokovou dezinfekci vodovodního potrubí v nových a rekonstruovaných objektech, včetně rozvodů TUV zasažených bakterií Legionella pneumophila.

SÍDLO FIRMY

Multimediální prezentace dokumentující využití prostředků na úpravu vody při nouzovém zásobování hygienicky nezávadnou vodou  za mimořádných situací.

ÚPRAVA VODY

aquacalkaquawell extraaquasterilAQUASOL- prostředek na čištění produktovodů.
trubky aquasol
čára play

PLAY

šipka playÚPRAVNY VODY PRO PRŮMYSL
ÚPRAVNY VODY PRO RODINNÉ DOMY.šipka nahorunahoru

SKLAD FIRMY

         AQUACALK - VODNÍ KÁMEN BEZ ŠANCE                                              KONTAKT

OPT.FOR IE 6.0  OR HIGHER

AQUAWELL  EXTRA

nahoru